ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ

Τρίτη, 8 Αυγούστου 2017

Ιερώνυμος ιερομόναχος, δικαίος σκήτης Αγίου Ανδρέα

Ιερώνυμος ιερομόναχος, δικαίος σκήτης Αγίου Ανδρέα (1866-1920)
Ιερώνυμος ιερομόναχος, δικαίος σκήτης Αγίου Ανδρέα (1866-1920)
Ιερώνυμος ιερομόναχος, δικαίος σκήτης Αγίου Ανδρέα (1866-1920)
Ιερώνυμος ιερομόναχος, δικαίος σκήτης Αγίου Ανδρέα (1866-1920)