ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ / PORTRAITS OF ATHONITE MONKS

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ / A DIGITAL LISTING FROM MOUNT ATHOS PHOTOARCHIVE

Τρίτη 8 Αυγούστου 2017

Ιερώνυμος ιερομόναχος, δικαίος σκήτης Αγίου Ανδρέα

Ιερώνυμος ιερομόναχος, δικαίος σκήτης Αγίου Ανδρέα (1866-1920)
Ιερώνυμος ιερομόναχος, δικαίος σκήτης Αγίου Ανδρέα (1866-1920)
Ιερώνυμος ιερομόναχος, δικαίος σκήτης Αγίου Ανδρέα (1866-1920)
Ιερώνυμος ιερομόναχος, δικαίος σκήτης Αγίου Ανδρέα (1866-1920)