ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ

Σάββατο, 5 Αυγούστου 2017

Ιωσήφ ιερομόναχος, δικαίος σκήτης Αγίου Ανδρέα

Ιωσήφ ιερομόναχος, δικαίος σκήτης Αγίου Ανδρέα (1845-1908)
Ιωσήφ ιερομόναχος, δικαίος σκήτης Αγίου Ανδρέα (1845-1908)
Ιωσήφ ιερομόναχος, δικαίος σκήτης Αγίου Ανδρέα (1845-1908) 
Ιωσήφ ιερομόναχος, δικαίος σκήτης Αγίου Ανδρέα (1845-1908)
Ιωσήφ ιερομόναχος, δικαίος σκήτης Αγίου Ανδρέα (1845-1908)