ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ

Δευτέρα, 31 Ιουλίου 2017

Βησσαρίων ιερομόναχος, κτήτορας σκήτης Αγίου Ανδρέα

Βησσαρίων ιερομόναχος, κτήτορας σκήτης Αγίου Ανδρέα (1808-1862)
Βησσαρίων ιερομόναχος, κτήτορας σκήτης Αγίου Ανδρέα (1808-1862)