ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ

Σάββατο, 29 Ιουλίου 2017

Βαρσανούφιος ιερομόναχος, κτήτορας σκήτης Αγίου Ανδρέα

Βαρσανούφιος ιερομόναχος, κτήτορας σκήτης Αγίου Ανδρέα (†1850)