ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ / PORTRAITS OF ATHONITE MONKS

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ / A DIGITAL LISTING FROM MOUNT ATHOS PHOTOARCHIVE

Τρίτη 25 Ιουλίου 2017

Ιννοκέντιος μοναχός Σεραγιώτης

Ιννοκέντιος μοναχός Σεραγιώτης (1860-1901)
Ιννοκέντιος μοναχός Σεραγιώτης (1860-1901), ως λαϊκός