ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ

Τρίτη, 25 Ιουλίου 2017

Ιννοκέντιος μοναχός Σεραγιώτης

Ιννοκέντιος μοναχός Σεραγιώτης (1860-1901)
Ιννοκέντιος μοναχός Σεραγιώτης (1860-1901), ως λαϊκός