ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ

Σάββατο, 22 Ιουλίου 2017

Αντώνιος ιερομόναχος Μπουλάτοβιτς

Αντώνιος ιερομόναχος Μπουλάτοβιτς (1870-1919)
Αντώνιος ιερομόναχος Μπουλάτοβιτς (1870-1919), ως αξωματικός 
Αντώνιος ιερομόναχος Μπουλάτοβιτς (1870-1919), ως αξωματικός 
Αντώνιος ιερομόναχος Μπουλάτοβιτς (1870-1919)

Αντώνιος ιερομόναχος Μπουλάτοβιτς (1870-1919)