ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ

Τρίτη, 2 Αυγούστου 2016

Νικόδημος μοναχός Καρουλιώτης

Νικόδημος μοναχός Καρουλιώτης (1888-1984)
(φωτογραφία: Hans Vorbach)