ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ

Κυριακή, 7 Αυγούστου 2016

Ιωακείμ ιερομόναχος

Ιωακείμ ιερομόναχος από τον Άγιο Νείλο (1922-2003)
(Φωτογραφία: Hans Vorbach)
Ιωακείμ ιερομόναχος από τον Άγιο Νείλο (1922-2003)
Ιωακείμ ιερομόναχος από τον Άγιο Νείλο (1922-2003)
(Φωτογραφία: Χαρίτων μον. Καρουλιώτης)