ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ / PORTRAITS OF ATHONITE MONKS

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ / A DIGITAL LISTING FROM MOUNT ATHOS PHOTOARCHIVE

Τρίτη 23 Αυγούστου 2016

Συμεών και Βενιαμίν μοναχοί Αγιοπετρίτες

Συμεών και Βενιαμίν (γ.1882) μοναχοί Αγιοπετρίτες
(Πηγή: Αγιορειτική Βιβλιοθήκη, τ. 5 (1940-41), σ. 151)