ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ

Τετάρτη, 10 Αυγούστου 2016

Πέτρος μοναχός Αγιοπετρίτης

Πέτρος μοναχός Αγιοπετρίτης (γ.1929)
(Φωτογραφία: Hans Vorbach)
Πέτρος μοναχός Αγιοπετρίτης (γ.1929)
(Φωτογραφία: Χαρίτων μον. Καρουλιώτης)
Πέτρος μοναχός Αγιοπετρίτης (γ.1929)
(Φωτογραφία: Γαβριήλ μον. Φιλοθεΐτης)
Πέτρος μοναχός Αγιοπετρίτης (γ.1929)
(Πηγή: Επισκόπου Ροδοστόλου Χρυσοστόμου, 
Ωδή στα αμάραντα, στον Άθωνα, ‘Αγιον Όρος 2004)