ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ

Σάββατο, 27 Αυγούστου 2016

Ευθύμιος μοναχός Βιγλιώτης

Ευθύμιος μοναχός Βιγλιώτης (1915-2004)
(Φωτογραφία: Χαρίτων μον. Καρουλιώτης)
Ευθύμιος μοναχός Βιγλιώτης (1915-2004)
Ευθύμιος μοναχός Βιγλιώτης (1915-2004)
(Πηγή: Επισκόπου Ροδοστόλου Χρυσοστόμου,
Ωδή στα αμάραντα, στον Άθωνα, Άγιον Όρος 2004)