ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ

Τετάρτη, 17 Αυγούστου 2016

Νικάνωρ μοναχός Κερασιώτης

Νικάνωρ μοναχός Κερασιώτης (γ.1915)
(Φωτογραφία: Χαρίτων μον. Καρουλιώτης)