ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ

Κυριακή, 31 Ιουλίου 2016

Τρύφων ιερομόναχος Πατερίτσας

Τρύφων ιερομόναχος Πατερίτσας (γ.1912)
(Φωτογραφία: Hans Vorbach)