ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ / PORTRAITS OF ATHONITE MONKS

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ / A DIGITAL LISTING FROM MOUNT ATHOS PHOTOARCHIVE

Κυριακή 3 Μαΐου 2015

Μακάριος μοναχός Κουτλουμουσιανός

Μακάριος μοναχός Κουτλουμουσιανός (1901-2001)
(Φωτογραφία: Αρχείο μονής Κουτλουμουσίου)
Μακάριος μοναχός Κουτλουμουσιανός (1901-2001)
(Φωτογραφία: Χρήστος Ζέγκος)