ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ / PORTRAITS OF ATHONITE MONKS

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ / A DIGITAL LISTING FROM MOUNT ATHOS PHOTOARCHIVE

Κυριακή 17 Μαΐου 2015

Ευστράτιος μοναχός Σιμωνοπετρίτης

Ευστράτιος μοναχός Σιμωνοπετρίτης (1895-1980)
Ευστράτιος μοναχός Σιμωνοπετρίτης (1895-1980) 
Ευστράτιος μοναχός Σιμωνοπετρίτης (1895-1980)