ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ

Κυριακή, 17 Μαΐου 2015

Ευστράτιος μοναχός Σιμωνοπετρίτης

Ευστράτιος μοναχός Σιμωνοπετρίτης (1895-1980)
Ευστράτιος μοναχός Σιμωνοπετρίτης (1895-1980) 
Ευστράτιος μοναχός Σιμωνοπετρίτης (1895-1980)