ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ

Κυριακή, 10 Μαΐου 2015

Νικόδημος μοναχός Σιμωνοπετρίτης

Νικόδημος μοναχός Σιμωνοπετρίτης (1939-2014)
Νικόδημος μοναχός Σιμωνοπετρίτης (1939-2014)
Νικόδημος μοναχός Σιμωνοπετρίτης (1939-2014)
(Φωτογραφία: Πέτρος Θεοδοσιάδης)
Νικόδημος μοναχός Σιμωνοπετρίτης (1939-2014)
(Φωτογραφία: Πέτρος Θεοδοσιάδης)