ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ / PORTRAITS OF ATHONITE MONKS

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ / A DIGITAL LISTING FROM MOUNT ATHOS PHOTOARCHIVE

Πέμπτη 7 Μαΐου 2015

Παντελεήμων ιερομόναχος, κελλιώτης Φιλοθεΐτης

Παντελεήμων ιερομόναχος, κελλιώτης Φιλοθεΐτης (1922-1992)
Παντελεήμων ιερομόναχος, κελλιώτης Φιλοθεΐτης (1922-1992)
Παντελεήμων ιερομόναχος, κελλιώτης Φιλοθεΐτης (1922-1992)