ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ

Παρασκευή, 29 Μαΐου 2015

Γερβάσιος μοναχός Σιμωνοπετρίτης

Γερβάσιος μοναχός Σιμωνοπετρίτης (1946-2000)
Γερβάσιος μοναχός Σιμωνοπετρίτης (1946-2000)
Γερβάσιος μοναχός Σιμωνοπετρίτης (1946-2000)
Γερβάσιος μοναχός Σιμωνοπετρίτης (1946-2000)