ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ / PORTRAITS OF ATHONITE MONKS

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ / A DIGITAL LISTING FROM MOUNT ATHOS PHOTOARCHIVE

Παρασκευή 29 Μαΐου 2015

Γερβάσιος μοναχός Σιμωνοπετρίτης

Γερβάσιος μοναχός Σιμωνοπετρίτης (1946-2000)
Γερβάσιος μοναχός Σιμωνοπετρίτης (1946-2000)
Γερβάσιος μοναχός Σιμωνοπετρίτης (1946-2000)
Γερβάσιος μοναχός Σιμωνοπετρίτης (1946-2000)