ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ

Πέμπτη, 30 Απριλίου 2015

Ματθαίος (Καρπαθάκης) αρχιεπίσκοπος των Γ.Ο.Χ.

Ματθαίος (Καρπαθάκης) αρχιεπίσκοπος των Γ.Ο.Χ. (†1950)
(φωτ. 1910)
Ματθαίος (Καρπαθάκης) αρχιεπίσκοπος των Γ.Ο.Χ. (†1950)
(φωτ. 1949)