ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ / PORTRAITS OF ATHONITE MONKS

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ / A DIGITAL LISTING FROM MOUNT ATHOS PHOTOARCHIVE

Πέμπτη 30 Απριλίου 2015

Ματθαίος (Καρπαθάκης) αρχιεπίσκοπος των Γ.Ο.Χ.

Ματθαίος (Καρπαθάκης) αρχιεπίσκοπος των Γ.Ο.Χ. (†1950)
(φωτ. 1910)
Ματθαίος (Καρπαθάκης) αρχιεπίσκοπος των Γ.Ο.Χ. (†1950)
(φωτ. 1949)