ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ

Κυριακή, 12 Απριλίου 2015

Γαβριήλ πατριάρχης των Σέρβων

Γαβριήλ πατριάρχης των Σέρβων, ο Χιλανδαρινός (1881-1950)
Γαβριήλ πατριάρχης των Σέρβων, ο Χιλανδαρινός (1881-1950)