ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ / PORTRAITS OF ATHONITE MONKS

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ / A DIGITAL LISTING FROM MOUNT ATHOS PHOTOARCHIVE

Κυριακή 12 Απριλίου 2015

Γαβριήλ πατριάρχης των Σέρβων

Γαβριήλ πατριάρχης των Σέρβων, ο Χιλανδαρινός (1881-1950)
Γαβριήλ πατριάρχης των Σέρβων, ο Χιλανδαρινός (1881-1950)