ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ

Δευτέρα, 13 Απριλίου 2015

Παρθένιος Ζωγραφίτης, Βούλγαρος μητροπολίτης

Παρθένιος Ζωγραφίτης, Βούλγαρος μητροπολίτης (1818-1876)