ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ

Κυριακή, 12 Απριλίου 2015

Κυπριανός ιερομόναχος Μικραγιαννανίτης


Κυπριανός ιερομόναχος Μικραγιαννανίτης (1935-2008)
(Φωτογραφία: Χρήστος Ζέγκος)
Κυπριανός ιερομόναχος Μικραγιαννανίτης (1935-2008)
(Φωτογραφία: Χρήστος Ζέγκος)
Κυπριανός ιερομόναχος Μικραγιαννανίτης (1935-2008)
(Φωτογραφία: Zoran Purger)
Κυπριανός ιερομόναχος Μικραγιαννανίτης (1935-2008)    
Κυπριανός ιερομόναχος Μικραγιαννανίτης (1935-2008)