ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ

Πέμπτη, 9 Απριλίου 2015

Παύλος ηγούμενος μονής Καρακάλλου

Αρχιμανδρίτης Παύλος, ηγούμενος της μονής Καρακάλλου (1899-1971)
Αρχιμανδρίτης Παύλος, ηγούμενος της μονής Καρακάλλου (1899-1971) με συμμοναστή του
Αρχιμανδρίτης Παύλος, ηγούμενος της μονής Καρακάλλου (1899-1971)