ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ

Δευτέρα, 26 Ιανουαρίου 2015

Άγιος Αριστοκλής ο Αθωνίτης

Άγιος Αριστοκλής ο Αθωνίτης (1848-1918)
(Φωτογραφία: P.A. Ponomareva, Μόσχα 1893/4)
Άγιος Αριστοκλής ο Αθωνίτης (1848-1918)
Άγιος Αριστοκλής ο Αθωνίτης (1848-1918)
Άγιος Αριστοκλής ο Αθωνίτης (1848-1918)
Άγιος Αριστοκλής ο Αθωνίτης (1848-1918)