ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ / PORTRAITS OF ATHONITE MONKS

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ / A DIGITAL LISTING FROM MOUNT ATHOS PHOTOARCHIVE

Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2015

Άγιος Αριστοκλής ο Αθωνίτης

Άγιος Αριστοκλής ο Αθωνίτης (1848-1918)
(Φωτογραφία: P.A. Ponomareva, Μόσχα 1893/4)
Άγιος Αριστοκλής ο Αθωνίτης (1848-1918)
Άγιος Αριστοκλής ο Αθωνίτης (1848-1918)
Άγιος Αριστοκλής ο Αθωνίτης (1848-1918)
Άγιος Αριστοκλής ο Αθωνίτης (1848-1918)