ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ / PORTRAITS OF ATHONITE MONKS

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ / A DIGITAL LISTING FROM MOUNT ATHOS PHOTOARCHIVE

Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2015

Ισαάκ ιερομόναχος Καψαλιώτης

 Ισαάκ ιερομόναχος Καψαλιώτης (1937-1998)
 Ισαάκ ιερομόναχος Καψαλιώτης (1937-1998)
(Φωτογραφία: Γαβριήλ μοναχός Φιλοθεΐτης)
 Ισαάκ ιερομόναχος Καψαλιώτης (1937-1998)
 Ισαάκ ιερομόναχος Καψαλιώτης (1937-1998) 
 Ισαάκ ιερομόναχος Καψαλιώτης (1937-1998) 
Ισαάκ ιερομόναχος Καψαλιώτης (†1998)
με τον υποτακτικό του ιερομόναχο Ευθύμιο
(Φωτογραφία: Γαβριήλ μοναχός Φιλοθεΐτης)