ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ

Πέμπτη, 29 Ιανουαρίου 2015

Κυπριανός ιερομόναχος Σταυροβουνιώτης

Κυπριανός ιερομόναχος Σταυροβουνιώτης (1878-1955)