ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ / PORTRAITS OF ATHONITE MONKS

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ / A DIGITAL LISTING FROM MOUNT ATHOS PHOTOARCHIVE

Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2014

Η αδελφότητα του κελλιού των Φιρφιρήδων

Διονύσιος ιεροδιάκονος (†1914), Αβέρκιος μοναχός (1882-1954), Χαράλαμπος μοναχός (1892-1962) με τη σημαία, Φιλάρετος ιερομόναχος (1880-1956) και Έλληνες ναύτες
Κουτλουμουσιανό κελλί του Προφήτη Ηλία στις Καρυές
(Φωτογραφία: Στέφανος ιερομόναχος, Καρυές, λίγο μετά τις 2 Νοεμβρίου 1912)
Χαράλαμπος μοναχός (1892-1962), Αβέρκιος μοναχός (1882-1954), Φιλάρετος ιερομόναχος (1880-1956), Διονύσιος ιεροδιάκονος (1912-1990), Νικηφόρος ιεροδιάκονος (γ.1907) και Κοσμάς μοναχός (1912-2005)
Κουτλουμουσιανό κελλί του Προφήτη Ηλία στις Καρυές
Ηλίας μοναχός, Διονύσιος ιεροδιάκονος (1912-1990), Χαράλαμπος μοναχός (1892-1962) και Κοσμάς μοναχός (1912-2005)
Κουτλουμουσιανό κελλί του Προφήτη Ηλία στις Καρυές
Διονύσιος ιεροδιάκονος (1912-1990), Χαράλαμπος μοναχός (1892-1962), Ηλίας μοναχός και Κοσμάς μοναχός (1912-2005)
Κουτλουμουσιανό κελλί του Προφήτη Ηλία στις Καρυές 
Διονύσιος ιεροδιάκονος Φιρφιρής (†1914)
Κουτλουμουσιανό κελλί του Προφήτη Ηλία στις Καρυές 
Διονύσιος ιεροδιάκονος Φιρφιρής (†1914) με συμμοναστή και σερδάρη
Κουτλουμουσιανό κελλί του Προφήτη Ηλία στις Καρυές
(Φωτογραφία: Κωνσταντίνος Σκαπερδόπουλος, Καρυές)
Φιλάρετος ιερομόναχος Φιρφιρής, ως ιερολοχίτης, (1880-1956)
Κουτλουμουσιανό κελλί του Προφήτη Ηλία στις Καρυές
(Φωτογραφία: Στέφανος ιερομόναχος, Καρυές, 21 Ιουνίου 1913)
Χαράλαμπος μοναχός Φιρφιρής (1892-1962), πρώτος δεξιά, με συμμοναστές
Κουτλουμουσιανό κελλί του Προφήτη Ηλία στις Καρυές
Χαράλαμπος μοναχός Φιρφιρής (1892-1962)
Κουτλουμουσιανό κελλί του Προφήτη Ηλία στις Καρυές
Κοσμάς μοναχός Φιρφιρής (1912-2005)
Κουτλουμουσιανό κελλί του Προφήτη Ηλία στις Καρυές 
Κοσμάς μοναχός Φιρφιρής (1912-2005)
Κουτλουμουσιανό κελλί του Προφήτη Ηλία στις Καρυές
Ηλίας μοναχός Φιρφιρής
Κουτλουμουσιανό κελλί του Προφήτη Ηλία στις Καρυές
(Φωτογραφία: Χρήστος Ζέγκος, 1961)
Χρυσόστομος ιερομόναχος Φιρφιρής (1956-2011)
Κουτλουμουσιανό κελλί του Προφήτη Ηλία στις Καρυές