ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ / PORTRAITS OF ATHONITE MONKS

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ / A DIGITAL LISTING FROM MOUNT ATHOS PHOTOARCHIVE

Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2014

Ανανίας αρχιμανδρίτης Βατοπαιδινός

Ανανίας αρχιμανδρίτης Βατοπαιδινός (1806-1876)
(Φωτογραφία: Μαργαρίτης και Κωνσταντίνου, Αθήνα,
Αρχείο Μονής Βατοπαιδίου)
Ανανίας αρχιμανδρίτης Βατοπαιδινός (1806-1876)
(Φωτογραφία: Μαργαρίτης και Κωνσταντίνου, Αθήνα,
Αρχείο Αγιορειτικής Φωτοθήκης)