ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ / PORTRAITS OF ATHONITE MONKS

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ / A DIGITAL LISTING FROM MOUNT ATHOS PHOTOARCHIVE

Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2014

Νήφων μοναχός Κωνσταμονίτης

Νήφων μοναχός Κωνσταμονίτης (1896-1985)
Νήφων μοναχός Κωνσταμονίτης (1896-1985)με τον ιερομόναχο Αθανάσιο
Νήφων μοναχός Κωνσταμονίτης (1896-1985)
με τον ηγούμενο Γαλακτίωνα και τον ιερομόναχο Αθανάσιο
Νήφων μοναχός Κωνσταμονίτης (1896-1985)με τον ηγούμενο Αγάθωνα
Νήφων μοναχός Κωνσταμονίτης (1896-1985)
Νήφων μοναχός Κωνσταμονίτης (1896-1985)
Νήφων μοναχός Κωνσταμονίτης (1896-1985)
Νήφων μοναχός Κωνσταμονίτης (1896-1985)