ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ / PORTRAITS OF ATHONITE MONKS

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ / A DIGITAL LISTING FROM MOUNT ATHOS PHOTOARCHIVE

Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2014

Σίμων ιερομόναχος Σιμωνοπετρίτης

Σίμων ιερομόναχος Σιμωνοπετρίτης (1913-1998)
(Φωτογραφία: Douglas Little)
Σίμων ιερομόναχος Σιμωνοπετρίτης (1913-1998)
(Φωτογραφία: Χρήστος Ζέγκος)
Σίμων ιερομόναχος Σιμωνοπετρίτης (1913-1998)
με τον μοναχό Ιωακείμ Σιμωνοπετρίτη (†1962)
(Φωτογραφία: Χρήστος Ζέγκος)
Σίμων ιερομόναχος Σιμωνοπετρίτης (1913-1998)
(Φωτογραφία: Douglas Little)
Σίμων ιερομόναχος Σιμωνοπετρίτης (1913-1998)
(Φωτογραφία: Αντρέας Σμαραγδής)
Σίμων ιερομόναχος Σιμωνοπετρίτης (1913-1998)    
Σίμων ιερομόναχος Σιμωνοπετρίτης (1913-1998)    
Σίμων ιερομόναχος Σιμωνοπετρίτης (1913-1998)