ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ

Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου 2014

Ιωαννίκιος μοναχός Ραβδούχος

Ιωαννίκιος μοναχός Ραβδούχος (1927-2012) 
Ιωαννίκιος μοναχός Ραβδούχος (1927-2012)
(Πηγή: Χρυσόστομος Νταμ, Άθως. Όρος της Μεταμορφώσεως, Offenburg 1961)
Ιωαννίκιος μοναχός Ραβδούχος (1927-2012) 
Ιωαννίκιος μοναχός Ραβδούχος (1927-2012)
Ιωαννίκιος μοναχός Ραβδούχος (1927-2012)
Ιωαννίκιος μοναχός Ραβδούχος (1927-2012)