ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ / PORTRAITS OF ATHONITE MONKS

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ / A DIGITAL LISTING FROM MOUNT ATHOS PHOTOARCHIVE

Σάββατο 7 Οκτωβρίου 2017

Χαρίτων μοναχός Καυσοκαλυβίτης

Χαρίτων μοναχός Καυσοκαλυβίτης (†1930)
Χαρίτων μοναχός Καυσοκαλυβίτης (†1930)
με τον παραδελφό του μοναχό Αθανάσιο (†1960)
(Πηγή: Μον. Πατάπιος, Αγιασμένες μορφές των Καυσοκαλυβίων)