ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ

Σάββατο, 7 Οκτωβρίου 2017

Χαρίτων μοναχός Καυσοκαλυβίτης

Χαρίτων μοναχός Καυσοκαλυβίτης (†1930)
Χαρίτων μοναχός Καυσοκαλυβίτης (†1930)
με τον παραδελφό του μοναχό Αθανάσιο (†1960)
(Πηγή: Μον. Πατάπιος, Αγιασμένες μορφές των Καυσοκαλυβίων)