ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ

Πέμπτη, 12 Οκτωβρίου 2017

Αθανάσιος μοναχός Καυσοκαλυβίτης

Αθανάσιος μοναχός Καυσοκαλυβίτης (1880-1960)
Αθανάσιος μοναχός Καυσοκαλυβίτης (1880-1960)
με τον παραδελφό του μοναχό Χαρίτωνα (†1930)
(Πηγή: Μον. Πατάπιος, Αγιασμένες μορφές των Καυσοκαλυβίων)