ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ / PORTRAITS OF ATHONITE MONKS

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ / A DIGITAL LISTING FROM MOUNT ATHOS PHOTOARCHIVE

Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2017

Αθανάσιος μοναχός Καυσοκαλυβίτης

Αθανάσιος μοναχός Καυσοκαλυβίτης (1880-1960)
Αθανάσιος μοναχός Καυσοκαλυβίτης (1880-1960)
με τον παραδελφό του μοναχό Χαρίτωνα (†1930)
(Πηγή: Μον. Πατάπιος, Αγιασμένες μορφές των Καυσοκαλυβίων)