ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ / PORTRAITS OF ATHONITE MONKS

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ / A DIGITAL LISTING FROM MOUNT ATHOS PHOTOARCHIVE

Σάββατο 28 Οκτωβρίου 2017

Ιάκωβος μοναχός Καυσοκαλυβίτης

Ιάκωβος μοναχός Καυσοκαλυβίτης
(Δημοσίευση φωτ.: Ευλόγιος Κουρίλας Λαυριώτης, Ιστορία του ασκητισμού. Αθωνίται, τ. Α΄, Θεσσαλονίκη 1929, σ. 137)