ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ

Παρασκευή, 22 Σεπτεμβρίου 2017

Μιχαήλ μοναχός Καυσοκαλυβίτης

Μιχαήλ μοναχός Καυσοκαλυβίτης (1905-1979)
(Πηγή: Ιερομ. Μάξιμος, Αγιορείτικες μορφές και διηγήσεις από τον Άθω) 
Μιχαήλ μοναχός Καυσοκαλυβίτης (1905-1979)
(Πηγή: Ιερομ. Μάξιμος, Αγιορείτικες μορφές και διηγήσεις από τον Άθω) 
Μιχαήλ μοναχός Καυσοκαλυβίτης (1905-1979) με τον υποτακτικό του μον. Γαβριήλ (†2010)
Μιχαήλ μοναχός Καυσοκαλυβίτης (1905-1979)
(Πηγή: Χρυσόστομος επίσκ. Ροδοστόλου, Ωδή στα αμάραντα, στον Άθωνα)