ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ / PORTRAITS OF ATHONITE MONKS

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ / A DIGITAL LISTING FROM MOUNT ATHOS PHOTOARCHIVE

Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2017

Ησαΐας μοναχός Καυσοκαλυβίτης

Ησαΐας μοναχός Καυσοκαλυβίτης (1917-2002)
(Πηγή: Ιερομ. Μάξιμος, Αγιορείτικες μορφές και διηγήσεις από τον Άθω) 
Ησαΐας μοναχός Καυσοκαλυβίτης (1917-2002)
(Φωτογραφία: Μοναχός Γαβριήλ Φιλοθεΐτης)