ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ

Κυριακή, 17 Σεπτεμβρίου 2017

Συμεών μοναχός Καυσοκαλυβίτης

Συμεών μοναχός Καυσοκαλυβίτης (1904-1988)
(Φωτογραφία: Μοναχός Χαρίτων Καρουλιώτης)
Συμεών μοναχός Καυσοκαλυβίτης (1904-1988) με τον προηγ. Βασίλειο Λαυριώτη και τον μον. Ησαΐα (†2002)
(Πηγή: Ιερομ. Μάξιμος, Αγιορείτικες μορφές και διηγήσεις από τον Άθω)