ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ

Πέμπτη, 8 Σεπτεμβρίου 2016

Ιωνάς ιερομόναχος Γεωργιανός

Ιωνάς ιερομόναχος Γεωργιανός (†1919)
με τον Ρώσο αρχιμ. Σέργιο (Ντάμπιτς)