ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ / PORTRAITS OF ATHONITE MONKS

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ / A DIGITAL LISTING FROM MOUNT ATHOS PHOTOARCHIVE

Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 2016

Ιωνάς ιερομόναχος Γεωργιανός

Ιωνάς ιερομόναχος Γεωργιανός (†1919)
με τον Ρώσο αρχιμ. Σέργιο (Ντάμπιτς)