ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ

Κυριακή, 4 Σεπτεμβρίου 2016

Γαβριήλ ιερομόναχος Ιωάσαφ

Γαβριήλ ιερομόναχος Ιωάσαφ (1818-1911)
(Πηγή: Μωυσής μον. Αγιορείτης, Μέγα γεροντικό εναρέτων αγιορειτών, Θεσσαλονίκη 2011)
Γαβριήλ ιερομόναχος Ιωάσαφ (1818-1911)
(Ελαιογραφία του Δ. Φιλίππου στη μονή Ταξιαρχών Πηλίου)