ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ

Σάββατο, 3 Σεπτεμβρίου 2016

Κωνσταντίνος-Κορνήλιος μοναχός Δουκάκης

Κωνσταντίνος-Κορνήλιος μοναχός Δουκάκης (1845-1908)