ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ

Πέμπτη, 9 Νοεμβρίου 2017

Αντώνιος μοναχός Καυσοκαλυβίτης

Αντώνιος μοναχός Καυσοκαλυβίτης (1898-1974)
Αντώνιος μοναχός Καυσοκαλυβίτης (1898-1974), ως λαϊκός
Αντώνιος μοναχός Καυσοκαλυβίτης (1898-1974)
με τον αυτάδελφό του (δεξιά) μον. Γρηγόριο (†1976)
Αντώνιος μοναχός Καυσοκαλυβίτης (1898-1974)
Αντώνιος μοναχός Καυσοκαλυβίτης (1898-1974)
Αντώνιος μοναχός Καυσοκαλυβίτης (1898-1974)
Αντώνιος μοναχός Καυσοκαλυβίτης (1898-1974)
(Φωτογραφία: Ιερομ. Μακάριος Καυσοκαλυβίτης)
Αντώνιος μοναχός Καυσοκαλυβίτης (1898-1974)
(Φωτογραφία: Ιερομ. Μακάριος Καυσοκαλυβίτης)