ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ

Δευτέρα, 13 Νοεμβρίου 2017

Γρηγόριος μοναχός Καυσοκαλυβίτης

Γρηγόριος μοναχός Καυσοκαλυβίτης (1895-1976)
Γρηγόριος μοναχός Καυσοκαλυβίτης (1895-1976)
με τον αυτάδελφό του (αριστερά) μον. Αντώνιο (†1974)
Γρηγόριος μοναχός Καυσοκαλυβίτης (1898-1976)
(Φωτογραφία: Ιερομ. Μακάριος Καυσοκαλυβίτης)
Γρηγόριος μοναχός Καυσοκαλυβίτης (1898-1976)
(Φωτογραφία: Ιερομ. Μακάριος Καυσοκαλυβίτης)
Γρηγόριος μοναχός Καυσοκαλυβίτης (1898-1976)
(Φωτογραφία: Ιερομ. Μακάριος Καυσοκαλυβίτης)