ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ / PORTRAITS OF ATHONITE MONKS

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ / A DIGITAL LISTING FROM MOUNT ATHOS PHOTOARCHIVE

Τετάρτη 21 Ιουνίου 2017

Χρυσόστομος ιερομόναχος Σταυρονικητιανός

Χρυσόστομος ιερομόναχος Σταυρονικητιανός (1926–2009)
(Πηγή φωτογραφιών: Ο Γέρων Χρυσόστομος Σταυρονικητιανός, Θεσσαλονίκη 2017)
Χρυσόστομος ιερομόναχος Σταυρονικητιανός (1926–2009)
Χρυσόστομος ιερομόναχος Σταυρονικητιανός (1926–2009)
Χρυσόστομος ιερομόναχος Σταυρονικητιανός (1926–2009)
Χρυσόστομος ιερομόναχος Σταυρονικητιανός (1926–2009)