ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ

Τετάρτη, 21 Ιουνίου 2017

Χρυσόστομος ιερομόναχος Σταυρονικητιανός

Χρυσόστομος ιερομόναχος Σταυρονικητιανός (1926–2009)
(Πηγή φωτογραφιών: Ο Γέρων Χρυσόστομος Σταυρονικητιανός, Θεσσαλονίκη 2017)
Χρυσόστομος ιερομόναχος Σταυρονικητιανός (1926–2009)
Χρυσόστομος ιερομόναχος Σταυρονικητιανός (1926–2009)
Χρυσόστομος ιερομόναχος Σταυρονικητιανός (1926–2009)
Χρυσόστομος ιερομόναχος Σταυρονικητιανός (1926–2009)