ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ

Κυριακή, 11 Ιουνίου 2017

Παύλος ιερομόναχος Αγιοπαυλίτης

Παύλος ιερομόναχος Αγιοπαυλίτης (1939-1995)
(Φωτογραφία: Rudolf Billeta)
Παύλος ιερομόναχος Αγιοπαυλίτης (1939-1995)
Παύλος ιερομόναχος Αγιοπαυλίτης (1939-1995
(Φωτογραφία: Χαρίτων μον. Καρουλιώτης)