ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ

Σάββατο, 1 Φεβρουαρίου 2014

Άνθιμος ιερομόναχος Αγιαννανίτης (1913-1996)

Άνθιμος ιερομόναχος Αγιαννανίτης (1913-1996)
Άνθιμος ιερομόναχος Αγιαννανίτης (1913-1996),
ως νέος μοναχός (αριστερά), με τον μοναχό Θεόφιλο (δεξιά)
και τον γέροντά τους μοναχό Γαβριήλ (†1959)
Άνθιμος ιερομόναχος Αγιαννανίτης (1913-1996)
Άνθιμος ιερομόναχος Αγιαννανίτης (1913-1996)
με τον υποτακτικό του
Άνθιμος ιερομόναχος Αγιαννανίτης (1913-1996)
Άνθιμος ιερομόναχος Αγιαννανίτης (1913-1996)
(Φωτογραφία: Douglas Lyttle)
Άνθιμος ιερομόναχος Αγιαννανίτης (1913-1996)
(Φωτογραφία: Douglas Lyttle)
Άνθιμος ιερομόναχος Αγιαννανίτης (1913-1996)
(Φωτογραφία: Douglas Lyttle)