ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ / PORTRAITS OF ATHONITE MONKS

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ / A DIGITAL LISTING FROM MOUNT ATHOS PHOTOARCHIVE

Πέμπτη 23 Ιανουαρίου 2014

Σωφρόνιος (Σαχάροφ) αρχιμανδρίτης

Αρχιμανδρίτης Σωφρόνιος (Σαχάροφ) (1896-1993)
Αρχιμανδρίτης Σωφρόνιος (Σαχάροφ) (1896-1993),
ως νέος μοναχός στη μονή Αγίου Παντελεήμονος
(Φωτογραφία: εργαστήριο μονής Αγίου Παντελεήμονος)
Αρχιμανδρίτης Σωφρόνιος (Σαχάροφ) (1896-1993),
ως ιεροδιάκονος, στη μονή Αγίου Παντελεήμονος
(Φωτογραφία: εργαστήριο μονής Αγίου Παντελεήμονος, 1932)
Αρχιμανδρίτης Σωφρόνιος (Σαχάροφ) (1896-1993), ως ιεροδιάκονος, και μοναχός Βασίλειος (Κριβοσέιν) (†1985) στη μονή Αγίου Παντελεήμονος (δεξιά)
(Φωτογραφία: εργαστήριο μονής Αγίου Παντελεήμονος, 1930)
Αρχιμανδρίτης Σωφρόνιος (Σαχάροφ) (1896-1993), ως ιεροδιάκονος, και άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης (†1938) στη μονή Αγίου Παντελεήμονος
(Φωτογραφία: εργαστήριο μονής Αγίου Παντελεήμονος, 1933)