ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ / PORTRAITS OF ATHONITE MONKS

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ / A DIGITAL LISTING FROM MOUNT ATHOS PHOTOARCHIVE

Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου 2017

Ιωάννης μοναχός Καυσοκαλυβίτης

Ιωάννης μοναχός Καυσοκαλυβίτης (1907-1988), ο Ιωασαφαίος
(Φωτογραφία: Σπύρος Μελετζής, 1950)
Ιωάννης μοναχός Καυσοκαλυβίτης (1907-1988), ο Ιωασαφαίος
(Φωτογραφία: Σπύρος Μελετζής, 1950)
Ιωάννης μοναχός Καυσοκαλυβίτης (1907-1988), ο Ιωασαφαίος
(Πηγή: Χρυσόστομος επίσκ. Ροδοστόλου, Ωδή στα αμάραντα, στον Άθωνα)