ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ

Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2017

Δωρόθεος μοναχός Σιμωνοπετρίτης

Δωρόθεος μοναχός Σιμωνοπετρίτης (γ.1881)
Δωρόθεος μοναχός Σιμωνοπετρίτης (γ.1881)
Δωρόθεος μοναχός Σιμωνοπετρίτης (γ.1881)