ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ / PORTRAITS OF ATHONITE MONKS

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ / A DIGITAL LISTING FROM MOUNT ATHOS PHOTOARCHIVE

Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2017

Δωρόθεος μοναχός Σιμωνοπετρίτης

Δωρόθεος μοναχός Σιμωνοπετρίτης (γ.1881)
Δωρόθεος μοναχός Σιμωνοπετρίτης (γ.1881)
Δωρόθεος μοναχός Σιμωνοπετρίτης (γ.1881)