ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ

Κυριακή, 4 Δεκεμβρίου 2016

Γερμανός ιερομόναχος Σιμωνοπετρίτης

Γερμανός ιερομόναχος Σιμωνοπετρίτης (1951-2014)
(Φωτογραφία: ιερομόναχος Ιουστίνος)
Γερμανός ιερομόναχος Σιμωνοπετρίτης (1951-2014)
(Φωτογραφία: Douglas Lyttle)
Γερμανός ιερομόναχος Σιμωνοπετρίτης (1951-2014)
(Φωτογραφία: Μανώλης Τουλουπάκης)
Γερμανός ιερομόναχος Σιμωνοπετρίτης (1951-2014)
(Φωτογραφία: Μανώλης Τουλουπάκης)
Γερμανός ιερομόναχος Σιμωνοπετρίτης (1951-2014)
(Φωτογραφία: Μανώλης Τουλουπάκης)
Γερμανός ιερομόναχος Σιμωνοπετρίτης (1951-2014)
(Φωτογραφία: Μανώλης Τουλουπάκης)
Γερμανός ιερομόναχος Σιμωνοπετρίτης (1951-2014)
(Φωτογραφία: Πέτρος Θεοδοσιάδης)
Γερμανός ιερομόναχος Σιμωνοπετρίτης (1951-2014)
(Φωτογραφία: Άγγελος Παπαστεφάνου)
Γερμανός ιερομόναχος Σιμωνοπετρίτης (1951-2014)