ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ

Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου 2015

Κύριλλος ιερομόναχος Νεοσκητιώτης

Κύριλλος ιερομόναχος Νεοσκητιώτης (1854-1933)
(Φωτογραφία: Αλή Σαμή)
Κύριλλος ιερομόναχος Νεοσκητιώτης (1854-1933)
(Φωτογραφία: Εργαστήριο Καλύβης Κυριλλαίων, Νέα Σκήτη)
Κύριλλος ιερομόναχος Νεοσκητιώτης (1854-1933)
(Φωτογραφία: Εργαστήριο Καλύβης Κυριλλαίων, Νέα Σκήτη)